Company Profile

breads clumb

  1. TOP
  2. Company Profile and Investor Information
  3. Company Profile
  4. Company Profile
  5. Board of Directors,Corporate Auditors and Corporate Officers

Company Profile

Board of Directors,Corporate Auditors and Corporate Officers

Board of Directors, Corporate Auditors and Corporate officers (As of Apr, 2014)

Board of Directors and Corporate Auditors

Chairman Emeritus Yoshiyuki Kasai*
Chairman Yoshiomi Yamada*
President Koei Tsuge*
Executive Vice Presidents Tsutomu Morimura*
Shin Kaneko*
Naotoshi Yoshikawa*
Directors Masaki Seki
Katsumi Miyazawa
Yutaka Osada
Sumio Kudo
Kimiaki Tanaka
Fujio Cho
Kenji Koroyasu
Takashi Saeki
Corporate Auditors Osamu Nakayama
Takaharu Kachi
Harumi Umeda
Hiromu Emi
Shigeo Kifuji

*Representative Director

Corporate Officers

Senior Corporate Executive Officers Masaki Seki
Katsumi Miyazawa
Yutaka Osada
Noriyuki Shirakuni
Sumio Kudo
Corporate Executive Officers Shun-ichi Kosuge
Mamoru Uno
Yoshiki Suyama
Makoto Baba
Yoshito Tsubouchi
Hidenori Fujii
Sumio Atsuchi
Kimiaki Tanaka
Kiyoshi Watanabe
Hideyuki Shoji
Corporate Officers Shuichi Takashima
Kenji Hamada
Hiroyuki Kawarasaki
Tokuji Matsuno
Yoshihiro Yamamoto
Kazuhiro Igarashi
Yasukazu Endo
Yoshihisa Yamaguchi
Takanori Mizuno
Motoaki Terai

Go to top of the page