Company Profile

breads clumb

  1. TOP
  2. Company Profile and Investor Information / Materials Procurement Information
  3. Company Profile
  4. Company Profile
  5. Board of Directors,Audit and Supervisory Board Members and Corporate Officers

Company Profile

Board of Directors,Audit and Supervisory Board Members and Corporate Officers

Board of Directors, Audit and Supervisory Board Members and Corporate officers
(As of Jan, 2016)

Board of Directors and Audit and Supervisory Board Members

Chairman Emeritus Yoshiyuki Kasai*
Chairman Yoshiomi Yamada*
President Koei Tsuge*
Executive Vice Presidents Shin Kaneko*
Naotoshi Yoshikawa*
Yutaka Osada*
Directors Katsumi Miyazawa
Mamoru Uno
Kimiaki Tanaka
Hideyuki Shoji
Yoshiki Suyama
Torkel Patterson
Fujio Cho
Kenji Koroyasu
Takashi Saeki
Audit and Supervisory Board Members Hidenori Fujii
Hiromu Emi
Hajime Ishizu
Hiroyuki Ota
Shigeo Kifuji

*Representative Director

Note
1:
Fujio Cho, Kenji Koroyasu and Takashi Saeki are Outside Directors
 
2:
Hajime Ishizu, Hiroyuki Ota and Shigeo Kifuji are Outside Audit and Supervisory Board Members

Corporate Officers

Senior Corporate Executive Officers Katsumi Miyazawa
Noriyuki Shirakuni (Ph.D)
Yoshito Tsubouchi
Corporate Executive Officers Shun-ichi Kosuge
Mamoru Uno
Sumio Atsuchi
Kimiaki Tanaka
Kiyoshi Watanabe
Hideyuki Shoji
Yoshiki Suyama
Hiroyuki Kawarasaki
Corporate Officers Tokuji Matsuno
Yasukazu Endo
Yoshihiro Yamamoto
Takanori Mizuno
Motoaki Terai
Takao Yamaguchi
Toshio Otake
Shin Iwata
Ryo Ejiri (Ph.D)
Hideo Inaba
Akihiko Ito
Atsuhito Mori
Kimihiro Ichikawa
Mamoru Tanaka

Go to top of the page